O škole

Zřizovatel: Obecní úřad Klentnice
Mateřská škola Klentnice
okres Břeclav, příspěvková organizace
Klentnice 24
692 01
IČ:710 11 412
tel.: 737 887 712
e-mail: ms.klentnice@seznam.cz
           obecklentnice@seznam.cz
 
Personální obsazení ve škole:
Papajová Ivana        - ředitelka MŠ
Gaďourková Soňa    - učitelka 
Pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. 
Janásová Martina    - kuchařka a vedoucí školní jídelny 
Frýbertová Hana     - školnice (zaměstnanec OÚ)
Hřibová Soňa           - účetní
Zpracovatel ŠVP PV: ředitelka a pedagogická pracovnice
Název programu: " Příroda je náš kamarád"