O nás

Naše mateřská škola se nachází v oblasti  krásné přírody v chráněné krajinné oblasti Pálava, která umožňuje dětem spoustu možností  seznámit se s živou a neživou přírodou. Aktivně se snažíme přírodu chránit. Pro děti se tak stává příroda nezbytnou součástí jejich života, a je zdrojem spousty zážitků a dobrodružství.

Děti jsou přímo  zapojeny do procesu třídění odpadů.  Tímto si uvědomují, jak je tato činnost nezbytná, aby přírodě pomohly a více ji nezatěžovaly.

Naše MŠ se rozprostírá na úpatí jednoho z pálavských kopců, na jehož vrcholu stojí dominanta obce Sirotčí hrad. V blízkém okolí se nachází velmi známé Menhiry a rozlehlá Klentnická obora. Společně s dětmi podnikáme výpravy do těchto tajemných míst, což děti velice láká a inspiruje pro nové hry.  Při našich  putováních je nám poskytnuta „jurta“, kde můžeme strávit potřebný čas na naše aktivity a snažíme se tak splynout s přírodou.  Před budovou MŠ se nachází nově zrekonstruované hřiště, které aktivně využíváme. Našim zázemím je mimo jiné i školní dvorek pro hry dětí.

Staráme se o školní sad, který za pomoci aktivních lidí stále rozšiřujeme o výsadbu netradičních stromů a keřů. Produkty z něj zpracováváme pro školní jídelnu, což vede děti ke zdravému životnímu stylu a máme tak jistotu, že jíme zaručeně zdravé ovoce.

Našim úkolem je přistupovat ke každému dítěti individuálně a vycházet z jejich zájmu, potřeb a přání, aby byla uspokojena touha poznávat.