Projekt EU

 
Projekt MÍŘÍME VÝŠE REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004530  je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.