Stravné a školné

se platí vždy po patnáctém dni v měsíci a to hotově u vedoucí školní jídelny.
 
Cena školného na měsíc:    200,- Kč
 
Stravné: s účinností od 1.3.2012 se mění náklad na potraviny na níže uvedené hodnoty:
 
Děti:                3-6 let            6-7 let
 
Přesnídávka:      6,- Kč             7,- Kč
Oběd:              15,- Kč           18,- Kč   
Svačina:            6,- Kč             5,- Kč
Pitný režim:       3,- Kč             3,- Kč
 
Omlouvání dětí se provádi na čísle mobilního telefonu MŠ ( 737 887 712) formou textové zprávy do 7.00 hod. ranní.