Vyhodnocení žádostí do MŠ

SEZNAM   VYHODNOCENÝCH   ŽÁDOSTÍ   O  PŘIJETÍ  DĚTÍ  DO  MŠ  KLENTNICE, na základě podaných žádostí dne 15.5.2018

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Klentnice bylo postupováno podle stanovených kritérií  na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

Počet podaných  žádostí:  11

Možnost přijetí:   8

 

Přijaté děti: 8        Pořad.číslo                  Bodové hodnocení dle kritérií

…………………………………………………………………………………………………………………………

pořadové číslo:                        1/2019                                         10                                                                                                                                                           

pořadové číslo:                        3/2019                                         10                                                      

pořadové číslo:                        8/2019                                       10                 

pořadové číslo:                        9/2019                                         10                   

pořadové číslo:                        4/2019                                        10                

pořadové číslo:                         7/2019                                         9                  

pořadové číslo:                         5/2019                                          9           

pořadové číslo:                         11/2019                                        8                  

                                 

                                

Nepřijaté děti : 3       Pořad. číslo                   Bodové hodnocení dle kritérií

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

pořadové číslo:               6/2019                                                8

pořadové číslo:                   10/2019                                               8 

pořadové číslo:               2/2019                                          7

………………………………………………………………………………………………………………………..