Vyhodnocení žádostí do MŠ

SEZNAM   VYHODNOCENÝCH   ŽÁDOSTÍ   O  PŘIJETÍ  DĚTÍ  DO  MŠ  KLENTNICE, na základě podaných žádostí dne 15.5.2018

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Klentnice bylo postupováno podle stanovených kritérií  na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

Počet podaných  žádostí:  19

Možnost přijetí:   10

 

Přijaté děti: 10         Pořad.číslo                  Bodové hodnocení dle kritérií

…………………………………………………………………………………………………………………………

pořadové číslo:                        16/2018                                    10                                                                                                                                                           

pořadové číslo:                        17/2018                                     10                                                      

pořadové číslo:                          8/2018                                     10                 

pořadové číslo:                          5/2018                                        9                   

pořadové číslo:                          2/2018                                       9                 

pořadové číslo:                         14/2018                                       9                  

pořadové číslo:                           6/2018                                        9           

pořadové číslo:                           3/2018                                        8                  

pořadové číslo:                          18/2018                                      7                  

pořadové číslo:                          19/2018                                      7                                  

                                

Nepřijaté děti :       Pořad. číslo                   Bodové hodnocení dle kritérií

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

pořadové číslo:               15/2018                                                7

pořadové číslo:                   11/2018                                               5  

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Seznam dětí, které se vzdaly žádostí na místo v MŠ Klentnice

pořadové číslo:                    1/2018                

pořadové číslo:                   4/2018           

pořadové číslo:                  7/2018               

pořadové číslo:                  9/2018              

pořadové číslo:                10/2018               

pořadové číslo:                12/2018

pořadové číslo:                13/2018