Organizace dne

V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu. 

 

Režim dne

scházení dětí, spontánní hra, skupinové a frontální činnosti           6.45 - 9.30
 
pobyt venku                                                                              9.30 - 12.30
 
oběd                                                                                       11.30 - 12.00
 
odpočinkový režim, náhradní aktivity,klidný program s pravidly       12.15 - 14.15
 
odpolední svačina                                                                     14.30 - 15.00
 
odpolední zájmové činnosti přizpůsobené potřebám a aktuální       15.00 - 15.45
situaci